Merkezimizin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelecek aktivite ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla yapılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM) Danışma Kurulu’nun 2022 yılı Toplantısı, üniversitemiz öğretim üyeleri, Bolu’nun güzide sanayi kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla ilk kez 24.05.2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Boltabak Ev Yemekleri’nin ikram sponsorluğu ile düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcımız ve aynı zamanda merkez yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Prof. Dr. Aydın HİM ve Sayın Prof. Dr. Hande ERGE, Merkez Müdür ve Müdür Yardımcıları ile merkez personeli, merkezimizin danışma kurulunda yer alan kurum müdürleri, iş adamları ve öğretim üyeleri katıldı.

Merkezimizin iş dünyası, kamu kurumları ve diğer dış paydaşlarla ilişkilerinin geliştirmesi ve eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal-kültürel faaliyetlerin planlanması amacıyla düzenlenen toplantıda, merkezimizin gelecek vizyonu ve ileriye dönük hedefleri ele alındı.

Toplantının açılışında, merkez müdürü Doç. Dr. Turgay PEKDEMİR tarafından merkezin kısaca tanıtımı, gündem maddelerinin yer aldığı, merkezin bugünkü durumunu içeren hem araştırma geliştirmeye hem analitik hizmetlere hem de eğitim öğretime katkı sağlayabilecek imkân ve kapasite sahip olan merkezin faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından merkez müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Cem GÖL ve Dr. Öğr. Gör. Şeyda KARABÖRK tarafından merkeze ait laboratuvarlar danışma kuruluna gezdirildi. Laboratuvarların tanıtılmasının ardından toplantı salonunda yeniden bir araya gelen danışma kurulu üyeleri merkezin iyileştirilmesi için beyin fırtınası yapmaya devam etti. 2 saat süren toplantının ardından konuşan Rektör yardımcımız Sayın Prof. Dr. Aydın HİM, toplantıya katılan tüm davetlilere teşekkürlerini sundu.

Merkezimizin eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve topluma hizmet çalışmalarını sürdürülebilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için paydaşlarımızın fikir ve önerilerinin kendileri için değerli olduğunu belirten merkez müdürümüz Sayın Doç. Dr. Turgay PEKDEMİR, Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bolu ilimizin ve merkezimizin gelişimi noktasında ortak yürütebileceğimiz çalışmaları değerlendireceğiz.  Ayrıca merkezimizin şehrimize sunduğu ve sunabileceği katkıları da yeniden ele alarak sanayi kuruluşlarımızın da istek ve taleplerini karşılamaya gayret edeceklerini belirtti. Bu noktada katkı ve önerileriniz bizim için çok kıymetli ifadelerini kullandı. Merkezin sürdürülebilirlik noktasında söz alan danışma kurulu üyelerimiz bu konuda yapılabilecekler ile ilgili teklif ve önerilerini paylaştılar. Özellikle AKREDİTASYON’un ön plana çıkarılması merkez bünyesinde yapılan analizlerin Bolu İli Sanayi kuruluşları için önemli olanlarının belirlenmesi ve ilk aşamada belirli cihaz ve testlerin akredite olması gerektiğinin de görüşüldüğü toplantı gündemde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

    

           

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016