T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

(YENİGIDAM)

2018 Yılı Analiz Ücretleri

 

Kromatografik Analizler

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

HPLC - HPLC/DAD & HPLC - FLD & HPLC/RID

(Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)

Organik asit bileşimi

80 ₺

Tokoferol Analizi

80 ₺

HMF Analizi

80 ₺

C vitamini

80 ₺

Antosiyanin Analizi

80 ₺

PAH Analizi

80 ₺

Şeker Analizi

80 ₺

Fenolik Madde Analizi

80 ₺

Jel geçirgenlik kromatografisi / Molekül büyüklüğüne göre ayrım

80 ₺

Numune Hazırlık

50-400 ₺

Metod geliştirme

500-3000 ₺

1 bileşen için

80 ₺

2 bileşen için

110 ₺

3-4 bileşen için

180 ₺

5-8 bileşen için

300 ₺

9-12 bileşen için

400 ₺

LC-MS-MS (Sıvı kromatografisi-Sıralı Kütle Spektrskopisi)

LC-MSMS Kalitatif/Kantitatif

250 ₺/Numune

GC-MS (Gaz kromatografisi-Kü₺e spektroskopisi)

GC-MS Kalitatif

120 ₺

GC-MS Kantitatif

120 ₺

SPME Kalitatif

150 ₺

SPME Kantitatif

150 ₺

Metod geliştirme

500-3000 ₺

GC-FID (Gaz Kromatografisi Alev İyonizasyon Dedektörü)

Yağ asidi bileşimi (enjeksiyon)

140 ₺

Soxhlet ile Ekstraksiyon

50 ₺

Sıvı-sıvı ekstraksiyon

30 ₺

Türevlendirme(yağ asitleri bileşimi için)

50 ₺

Kapiler Jel Görüntüleme Analiz Cihazı

 

100 ₺/Numune

Fiziksel Analizler

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

Partikül Boyut Analiz Cihazı

Yaş örnek

80 ₺

Kuru örnek

90 ₺

Kırılma indisi bilinmiyorsa örnek başı indis tayini

20 ₺

Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı

Zeta Potansiyeli Ölçümü

70 ₺

Tekstür Analiz Cihazı

Uygun prob kullanılarak tekstür analizi

50 ₺

Reometre

Sıcaklık taraması

100 ₺

Gerilim frekans taraması

100 ₺

Viskozite

80 ₺

Liyofilizatör

Liyofilizasyon

20 ₺/Saat

Liyofilizasyon

80 ₺/Gün

Viskozimetre

Viskozite tayini

80  ₺/Numune

Su Aktivitesi Tayin Cihazı

Su aktivitesi

20 ₺

Dijital Refraktometre

Kırılma indisi tayini

20 ₺

Yağ Analiz Cihazı

Yağ tayini

50 ₺/Numune

pH-EC Metre

İletkenlik/pH ölçümü

20 ₺

Nem Tayini

Etüv ile nem tayini

25 ₺

Spektroskopik Analizler

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

 

 

ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle spektroskopisi)

ICP-MS ile Analizi Yaplan Metaller

  

1- 30 Element

 (1.000 ₺ düşük olması durumunda)

150 ₺

1- 30 Element

 (1.000 ₺ ve üzeri olması durumunda)

100 ₺

31 - 50 Element

(1.000 ₺ ve üzeri olması durumunda)

130 ₺

50 ve üzeri  Element

(1.000 ₺ ve üzeri olması durumunda)

150 ₺

Mikrodalga Numune Hazırlama Sistemi

Numune hazırlama

60 ₺

Floresans Spektrofotometre **

Cihaz kullanımı

100 ₺

FT-IR Spektrofotometre (Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektroskopisi)

ATR başlık/KBr pele

Spektrum

60 ₺

Spektrum + Yorum

120 ₺

UV-VIS Spektrofotometre 

(Mor Ötesi-Görünür Bölge Spektroskopisi)

Spektrum tarama

30 ₺

Kantitatif analiz

50 ₺

Nitrat Tayini

50 ₺

Polarimetre

Cihaz kullanımı

20  ₺/Numune

 

 

 

Moleküler Biyoloji Analizleri

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

Real Time PCR

(*Talep edildiği ve merkezimizce onaylandığı takdirde cDNA eldesi ve RT-PCR örnek hazırlama işlemleri merkezimizce ayrı bir ücret karşılığı gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi ve teyit için merkezimizle iletişime geçilmesi gerekmektedir.  )

Doku/Hücre RNA İzolasyonu

40 ₺

Bitki RNA İzolasyonu

40 ₺

Bakteriyel RNA İzolasyonu 40 ₺
Doku/Hücre DNA İzolasyonu 40 ₺
Bitki DNA İzolasyonu 40 ₺
Bakteriyel DNA İzolasyonu 40 ₺

Real Time PCR Reaksiyonu*

(Sarf malzemeler merkezimizce temin edilir, örnekleri hazırlama araştırmacıya aittir)

1-5 Örnek 75 ₺
6-10 Örnek 150 ₺
11-50 Örnek 300 ₺
51-96 Örnek 450 ₺

Real Time PCR Reaksiyonu

(Sarf malzemeler ve örnek hazırlama araştırmacı tarafından temin edilir)
1-5 Örnek 37,5 ₺
6-10 Örnek 75 ₺
11-50 Örnek 150 ₺
51-96 Örnek 225 ₺

Thermal Cycler Gradient PCR

Amplifikasyonu

40 ₺

Flowcytome Flow Cytometer

Cihaz Kullanımı

80 ₺

Görüntüleme

20 ₺

Steril Kabin/ Laminar Air Flow

Cihaz Kullanımı

40 ₺/Gün

Elisa plate okuma

(*Talep edildiği ve merkezimizce onaylandığı takdirde örnek hazırlama işlemleri merkezimizce ayrı bir ücret karşılığı gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi ve teyit için merkezimizle iletişime geçilmesi gerekmektedir.  )

3 Plaka okuma

50 ₺

3 Plakadan sonra plaka başı

 20₺

Mikrobiyoloji Analizleri

Cihaz Adı

Fiyat

Toplam maya küf sayımı

50 ₺

Toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı

50 ₺

Toplam psikrofilik aerobik bakteri sayımı

50 ₺

Toplam spor sayımı

80 ₺

Toplam mezofilik anaerobik bakteri sayımı

80 ₺

Toplam koliform bakteri sayımı

50 ₺

Staphylococcus aureus sayımı

70 ₺

Koagulaz pozitif Staphylococcus aureus sayımı

100 ₺

Escherichia coli O157:H7 tespiti

80 ₺

Listeria monocytogenes tespiti

80 ₺

Salmonella spp. tespiti

80 ₺

Toplam Enterobactericeae

50 ₺

Jel Görüntüleme

Her Örnek için 50 ₺

Elektroforez  (8 taraklı 1 jel)

Her Jel için 50 ₺

Elektroforez + Görüntüleme

1-4 Örnek için 150 ₺

1-8 Örnek için 250 ₺

Elektroforez + Görüntüleme + PCR

1-4 Örnek için 250 ₺

1-4 Örnek için 350 ₺

Nanodrop

Her Örnek için 20 ₺

Streptococcus spp.

Her Örnek için 50 ₺

Özel Prosesler

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

Yüksek Basınç Sistemi

Basınçlama süresi 0-5 dakika

75  ₺/Numune

Basınçlama süresi 5-20 dakika

100 ₺/Numune

Basınçlama süresi 20-40 dakika

150 ₺/Numune

Modifiye Atmosfer Paketleme ***

Modifiye atmosfer paketleme

50  ₺/Numune

Tek odalı vakum paketleme***

Vakum paketleme

10  ₺/Numune

Ozon jeneratörü

Ozonlama süresi 0-10 dakika

50 ₺/Numune

Ozonlama süresi 10-30 dakika

75  ₺/Numune

Ozonlama süresi 30-60 dakika

100 ₺/Numune

Termal Analizler

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre - DSC

30-600 C,1 saat

80 ₺/Numune

30-600 C,1-3 saat

90 ₺/Numune

30-600 C, 3+ saat

200 ₺/Numune

Elementel Analiz CHNS-O

Element Başına

80 ₺

Toplam Organik Karbon Analizörü(T.O.C.)

70 ₺

Diğer Analizler

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

Yapay Sindirim Sistemi ****

Cihaz kullanımı

60 ₺

İklim Dolabı

Günlük

30 ₺/Gün

Ultrasonik Homojenizatör

Ön hazırlık işlemi

10  ₺/Numune

Su banyosu (Çalkalamalı, Sıcaklık ayarlı)

Ön hazırlık işlemi

20 ₺/gün

Soğutmalı Santrifüj

Soğutmalı santrifüj

50 ₺/Saat

Ultra Saf Su Sistemi

Ultrasaf su

10 ₺/Lt

Dönel Buharlaştırıcı

Cihaz kullanımı

20 ₺/Saat

Eksi 80 C Saklama

Eksi 80 C Saklama

10 ₺/Hafta

Vakumlu Otoklav

Cihaz kullanımı(121C-15dk)

30 ₺/Proses

Çalkalamalı İnkübatör

Cihaz kullanımı

30 ₺/Saat

Karbondioksitli İnkübatör

Cihaz kullanımı

50 ₺/Gün

Kül Fırını

 

Her Örnek için 20 ₺

Koloni Sayıcı

 

 

Görüntüleme Analizleri

Cihaz Adı

Analiz Adı

Fiyat

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop***

Lazer Görüntüleme

100 ₺

 

Özel Koşullar

·         Gerekli olan standartlar ve özel kolonlar talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.

·         Gerekli olan standartlar talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.

·         Analiz için gerekli sarf malzemeler talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.

·         Primerler, prob ve/veya kesim enzimleri talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.

·         Örnekler vakumsuz getirilecekse vakumlama prosesi için ayrı ücretlendirme yapılır.

 

Ödeme Bilgileri

·         Üniversitelere %50 indirim uygulanır.

·         Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde ortak projelerde %50 indirim uygulanır.

·         Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır.

·         Numune hazırlama, metot geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları için merkez ile görüşülmelidir.

·         Kurum, kuruluş ve işletmeler ile yapılacak protokoller çerçevesinde, kapsamına göre özel fiyatlar uygulanabilir.

·         Merkez yönetim kurulu kararı ile fiyatlar ve indirim oranları değiştirilebilir.

·         Merkezimizde mevcut olmayan özel kimyasal, standart, kolon vb. gerektirdiği durumlarda bu sarf malzemeler Merkezimiz tarafından karşılanırsa ücreti analizi talep eden müşteri tarafından ödenir veya analizi talep eden müşteri gerekli sarfı karşılamakla yükümlüdür.

·         Fiyatlara  %18 KDV dahil değildir.

Ödemenin yapılacağı Hesap bilgileri;

·         Ziraat Bankası Bolu Şubesi

·         AİBU Döner Sermayesi  / Hesap No: 4703 4774/5001

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016