Analiz  Hizmet Sözleşmesi 

 1. Analizi yapılacak örnek/örneklerin merkezimize ulaşana kadar geçen sürede muhafazasından analizi talep eden kişi/kurum sorumludur. Örnek merkezimize ulaştığında numune kabının yırtık, kırık, çatlak olması, hatalı sıcaklıkta ulaştırılması ya da uygun olmayan kaplarda gönderilmesi  (örneğin ışığa hassas numunelerin amber renkli şişe ve-veya ışık geçirmez kaplarda gönderilmesi tavsiye edilir) durumunda örnekler analize alınmayacaktır.
 2. Analiz Talep Formlarının doldurulup imzalanmasıyla analizi talep eden kişi ya da kurum, analize gönderilen numunenin varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak olumsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 3. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek patojenik ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir.
 4. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda imha edilir. Analizi talep eden kişi ya da kurum tarafından iadesi talep edilen numuneler iade edilir. Bu numuneler 15 (on beş) gün içinde teslim alınmadığı takdirde imha edilir.
 5. Analiz ücreti ödendikten sonra dekont merkezimize sunulmadan analiz başlamamaktadır.
 6. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup, elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden YENİGIDAM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir
 7. Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 8. Analizi talep eden kişi ya da kurum, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda YENİGIDAM adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün YENİGIDAM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
 9. Analiz raporları birisi Merkez’e diğeri talep edene verilmek üzere iki adet düzenlenmektedir.
 10. Analiz fiyatlarına KDV (%18) dahil değildir.
 11. Analizi talep eden kişi ya da kurumun analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçlar elde edilirse, analizi talep eden kişi ya da kurumdan tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına on beş iş günü içinde itiraz edilmediği durumda sonuçlar kabul edilmiş sayılır.
 12. Analiz sonuçları bilimsel bir yayında kullanıldığında, bu analizlerin Merkezimizde yapıldığı yayında belirtilmelidir.
 13. Merkezimize sarf malzemesi getirilmesi durumunda analizi uygun görülen çalışmalar bitirildiğinde getirilen sarf malzemeleri iade edilmeyecektir. Ayrıca bu çalışmaların tez ya da makale haline getirilmesi durumunda teşekkür bölümünde AİBÜ Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklendiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
 14. Anlaşmazlık durumlarında BOLU Mahkemeleri yetkilidir.
 15. Her türlü posta/kargo masrafı analizi talep eden kişi ya da kuruma aittir.
 16. Analiz talep formu tarafımıza ulaşıp, onaylandıktan sonra bu Hizmet Sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016