Merkez, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2009-2012 yılları arasında 6.510.000,00 TL ile desteklenmiş olan 2009K120410 numaralı, “Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi” adlı altyapı projesinin amaçları doğrultusunda kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 06/08/2012 tarih ve 28376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve yönetmelik gereği 07/09/2012 tarihinde müdür ataması yapılmıştır. Bu tarihten itibaren faaliyetlerine merkez yönetim kurulu kararları ile devam etmekte olan merkezin amacı, başta gıda sektörü olmak üzere, Üniversitemizin mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki eğitim ve ileri araştırma faaliyetlerine destek olmak; üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyacı olan araştırma ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermektir. Merkez ayrıca alanı ile ilgili konularda Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri de verebilmektedir.

 
 
 
 
 
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016