1. Staj başvuruları için son başvuru tarihi ilgili yılın Mayıs ayının ikinci haftası son iş günüdür.
 2. Staj süresi ile ilgili yılın 01 Haziran -31 Temmuz tarihleri arasındadır.
 3. Staj süresi 10 iş gününden az 45 iş gününden fazla olamaz.
 4. İlan edilen staj dönemleri haricinde yapılan staj başvuruları kabul edilmez ve öğrenci staja başlatılmaz.
 5. Stajyer öğrenci seçim kriteleri aşağıdaki şekildedir:
  a. Minimum CGPA 2.50/ 4.00 (lisans) olmalıdır.
  b. AİBÜ öğrencilerine öncelik tanınmaktadır ve Laboratuvar uygulama dersleri başarı notu en az 70 olmalıdır.
  c. Yaz döneminde kabul edilecek stajyer sayısı en fazla 3’tür.
  d. Üniversitelerin, Kimya, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümü öğrencileri staj için başvuruda bulunabilirler.
 6. Stajyer öğrenciler Pazartesi-Cuma günleri dâhil olmak üzere haftada 5 iş günü (08.30-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında) çalışırlar.
 7. Staj yapacak öğrencilerin ferdi kaza sigortasına ait primleri, okuduğu üniversite tarafından yapılır. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” belgesini getirmeyen öğrenci staja başlatılmaz.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016