Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM)

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gölköy/Bolu

 Telefon: 0374 254 10 00 - 4915    E-posta: yenigidamibu.edu.tr 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016