Bu laboratuvarda Akış sitometrisi, Real-Time PCR, Gradient PCR, Nanodrop Spektrofotometre (Plaka okuyuculu), Lazer taramalı konfokal mikroskop, Jel görüntüleme sistemi, İnkübatör, CO2’li inkübatör, Steril çalışma kabini, -80 oC derin dondurucu, Çalkalamalı inkübatör ve su banyosu  yer almaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016