Unvanı Adı Soyadı Dahili Telefon
  • Öğr. Gör. Dr.  
Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI 4817
  • Öğr. Gör. Dr.
Şeyda KARABÖRK 4917
  • Öğr. Gör. Dr.
Muhammad Sameeullah 4915
  • Bilgisayar İşletmeni
Uğur AHİ 4915
  • Hizmetli
Pınar YALÇINKAYA 4915
     
 
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016