• Analiz yaptırmak isteyen kişinin/kurumun, analizin yapılacağı cihaz için uygun  “Analiz Talep Formu ”’nu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurduktan sonra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail adresine gönderip onay alması gerekmektedir. Online onay alındıktan sonra, analiz edilecek örnek yanında imzalı “Analiz Talep Formu”  ve analiz ücret dekontunu birlikte göndermelidir. Cihazların analiz talep formlarına YENİGIDAM internet sayfasından ulaşılabilir.
  • Analizlerde cihaz arızası, parça eksikliği ve iş yoğunluğu gibi nedenlerden kaynaklanan gecikme olduğunda tarafımızdan bilgilendirme yapılacaktır.
  • Analiz sonuçları laboratuvar ve personel çalışma yoğunluğuna göre analiz için sıraya konulur ve analiz sonuçları talep formunda belirtildiği şekilde tarafınıza ulaştırılır.

 

 Hesap No

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 

Ziraat Bankası

TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015

Dekont açıklama kısmına "YENİGIDAM - xxxxxx Analizi" yazılmalıdır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016