• Analiz istek formlarında, örnekler işlem kolaylığı bakımından kodlanarak gönderilmelidir.
  • Örneklerin toksisite bilgisi formda ve örnek etiketinde mutlaka belirtilmelidir.
  • Üniversite içinden gönderilecek örnekler, uygun protokoller ile hazırlanıp analize hazır halde gönderilmelidir.
  • Analiz talep formları, örneklerin analiz edileceği metot bilgilerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle analiz talep formundaki her bir parametre bilgisini eksiksiz doldurmanız önem arz etmektedir.
  • Metot oluşturma ve örnek hazırlanması/ekstraksiyon isteniyorsa cihaz sorumlusuyla internet ortamında iletişime geçilmelidir.
  • Özel koşullarda muhafaza edilmesi gereken numuneler için saklama koşulları analiz talep formunda belirtilmelidir. Örnek, merkezimize ulaşana kadar uygun koşulların sağlanmasından örnek gönderen kişi/kurum sorumludur.
  • Analizi yapılacak örnekler, dışarıdan ve/veya bulunduğu kaptan bulaşı riski, akma, dökülme ve kırılma tehlikesi olmayan kaplarda getirilmeli veya gönderilmelidir. Uygun olmayan ortam koşulları ve/veya numune kabında gönderilen örnekler -örnek bileşimleri, fiziksel yapısı ve mikrobiyal yükünde meydana gelebilecek değişimlerden dolayı- analize kabul edilmeyecektir.
  • Uygun numune taşıma kapları ile ilgili merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
  • Örnek miktarı, ilgili sayfalarda belirtilen miktarlarının altında olmamalıdır. Bu konuda yapılacak analizin sorumlusu ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016