Kromatografik Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı 

HPLC-HPLC/DAD&HPLC-FLD&HPLC/RID

Yüksek Perfonmanslı Sıvı Kromatografisi

Organik asit bileşimi 
Tokoferol Analizi 
HMF Analizi 
C vitamini 
Antosiyanin Analizi 
PAH Analizi 
Şeker Analizi 
Fenolik Madde Analizi 
Jel geçirgenlik kromatografisi / Molekül büyüklüğüne göre ayrım 
Numune Hazırlık 
Metod geliştirme 
Toplam Aflatoksin Analiz 
Toplam Aflatoksin Örnek Hazırlama 
Aflatoksin B1 Analizi  
Aflatoksin B1 Örnek Hazırlama 
Serbest Aminoasit Analizi
Serbest Aminoasit Analizi Örnek Hazırlama 

LC-MS-MS (Sıvı kromatografisi-Sıralı Kütle Spektrskopisi)

 

LC-MSMS Kalitatif 
LC-MSMS Kantitatif 

GC-MS

(Gaz kromatografisi-Kü₺e spektroskopisi)

GC-MS Kalitatif 
GC-MS Kantitatif 
SPME Kalitatif 
SPME Kantitatif 
Metod geliştirme 

GC-FID

(Gaz Kromatografisi Alev İyonizasyon Dedektörü)

Yağ asidi bileşimi (enjeksiyon) 
Aroma Profili (Kantitatif) 
Etilen Analiz 
Soxhlet ile Ekstraksiyon 
Sıvı-sıvı ekstraksiyon 
Türevlendirme(yağ asitleri bileşimi için) 
Kapiler Jel Görüntüleme Analiz Cihazı Cihaz Kullanımı
Fiziksel Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı
Partikül Boyut Analiz Cihazı Yaş örnek 
Kuru örnek 
Kırılma indisi bilinmiyorsa örnek başı indis tayini 
Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı Zeta Potansiyeli Ölçümü 
Tekstür Analiz Cihazı Tekstür Analizi
Reometre Sıcaklık taraması 
Gerilim frekans taraması 
Viskozite 
Liyofilizatör Liyofilizasyon 
Liyofilizasyon 
Viskozimetre Viskozite tayini 
Su Aktivitesi Tayin Cihazı Su aktivitesi 
Dijital Refraktometre Kırılma indisi tayini 
Yağ Analiz Cihazı Yağ tayini 
pH-EC Metre İletkenlik/pH ölçümü 
Nem Tayini Etüv ile nem tayini 
Kuru Madde analizi 
Tuz Tayini (Titrimetrik Yöntem) Tuz Tayini (Titrimetrik Yöntem) 
Spektroskopik Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı
ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle spektroskopisi)  Al, Ba, Cd, Ce, Co, Dy, Eu, Ga, Fe, Pb, Mg, Nd, Pr, Sm, Ag, Sr, Tl, Tm, V, Zn, B, As, Be, Ca, Cr, Cu, Er, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Ni, K, Rb, Se, Na, S, Th, U, Yb, Cs, As, Cd, Pb, Se, Tl, Ca, Mg, K, Na, Hg, Au, Sn
Mikrodalga Numune Hazırlama Sistemi Numune hazırlama 
Floresans Spektrofotometre  Cihaz kullanımı 
FT-IR Spektrofotometre (Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektroskopisi) ATR başlık/KBr pele Spektrum 
UV-VIS Spektrofotometre (Mor Ötesi-Görünür Bölge Spektroskopisi) Spektrum tarama 
Prolin Tayini 
Örnek Hazırlama 
Serbest asitlik (Titrimetrik yöntem) 
Kantitatif analiz 
Nitrat Tayini  
Fosfat Tayini 
Polarimetre Cihaz kullanımı 
Moleküler Biyoloji Analizleri
Cihaz Adı Analiz Adı 

Real Time PCR

(*Talep edildiği ve merkezimizce onaylandığı takdirde cDNA eldesi ve RT-PCR örnek hazırlama işlemleri merkezimizce ayrı bir ücret karşılığı gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi ve teyit için merkezimizle iletişime geçilmesi gerekmektedir.)

Doku/Hücre RNA İzolasyonu 
Bitki RNA İzolasyonu 
Bakteriyel RNA İzolasyonu 
Doku/Hücre DNA İzolasyonu 
Bitki DNA İzolasyonu 
Bakteriyel DNA İzolasyonu 
Real Time PCR Reaksiyonu* (Sarf malzemeler merkezimizce temin edilir, örnekleri hazırlama araştırmacıya aittir)    
Real Time PCR Reaksiyonu (Sarf malzemeler ve örnek hazırlama araştırmacı tarafından temin edilir)    
cDNA Eldesi 
TaqMan Analizi 
Örnek Hazırlama 

ELISA Plate Okuma

(**Talep edildiği ve merkezimizce onaylandığı takdirde örnek hazırlama işlemleri merkezimizce ayrı bir ücret karşılığı gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi ve teyit için merkezimizle iletişime geçilmesi gerekmektedir.  )

Plaka Okuma** 
Nanodrop Spektrofotometre (Plaka Okuyuculu)  ELİSA numune hazırlama 
Thermal Cycler Gradient PCR Amplifikasyon 
Flowcytome Flow Cytometer Cihaz Kullanımı 
Görüntüleme 
Steril Kabin/ Laminar Air Flow Cihaz Kullanımı 
Kamera Donanımlı Binoküler Mikroskobik Görüntüleme Cihaz Kullanımı 
Mikrobiyoloji Analizleri
Cihaz/Analiz Adı
Dış kabuk sayısı ve etli yaprak sayısı
Genel tanımlama testleri ve raporlanması
Ham selüloz tayini
Toplam maya küf sayımı
Toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı
Toplam psikrofilik aerobik bakteri sayımı
Toplam spor sayımı
Toplam mezofilik anaerobik bakteri sayımı
Toplam koliform bakteri sayımı
Staphylococcus aureus sayımı
Koagulaz pozitif Staphylococcus aureus sayımı
Escherichia coli O157:H7 tespiti
Listeria monocytogenes tespiti
Salmonella spp. tespiti
Toplam Enterobactericeae
Jel Görüntüleme
Elektroforez  (8 taraklı 1 jel) 
Elektroforez + Görüntüleme 
Elektroforez + Görüntüleme + PCR
Nanodrop
Streptococcus spp.
Laktik asit bakterisi sayım ve izolasyonu
Laktik bakterisi biyokimyasal tanı
Antimikrobiyal duyarlılık testi
Özel Prosesler 
Cihaz Adı Analiz Adı 
Yüksek Basınç Sistemi Basıçlama
Modifiye Atmosfer Paketleme Modifiye atmosfer paketleme 
Tek odalı vakum paketleme Vakum paketleme 
Ozon jeneratörü Ozonlama
Termal Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı 
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre-DSC 30-600 C
Elementel Analiz CHNS-O C,H,N,S Analizi 
Toplam Organik Karbon Analizörü(T.O.C.) Cihaz Kullanımı
Diğer Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı 
Yapay Sindirim Sistemi  Cihaz kullanımı 
İklim Dolabı Günlük 
Ultrasonik Homojenizatör Ön hazırlık işlemi 
Su banyosu (Çalkalamalı, Sıcaklık ayarlı) Ön hazırlık işlemi 
Soğutmalı Santrifüj Soğutmalı santrifüj 
Ultra Saf Su Sistemi Ultrasaf su 
Dönel Buharlaştırıcı Cihaz kullanımı 
Eksi 80 C Saklama Eksi 80 C Saklama 
Vakumlu Otoklav Cihaz kullanımı(121C-15dk) 
Çalkalamalı İnkübatör Cihaz kullanımı 
Karbondioksitli İnkübatör Cihaz kullanımı 
Kül Fırını Cihaz kullanımı 
Koloni Sayıcı Cihaz kullanımı 
Migrasyon Analizi (TSE-ENV-1186-3,5,7,9,12) Cihaz kullanımı 
Ortalama Uzunluk Cihaz kullanımı 
Ortalama Çap Cihaz kullanımı 
Ortalama Ağırlık Cihaz kullanımı 
Lif Tayini Gravimetrik Cihaz kullanımı 
Renk Tayini Cihaz kullanımı 
Hücre Kültürü Odası  Oda Kullanımı
Görüntüleme Analizleri
Cihaz Adı Analiz Adı 
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Lazer Görüntüleme 

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016