Birim Adı

Geçici Ön İnceleme Heyeti

YENİGIDAM

Prof.Dr.Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEK

YENİGIDAM

Doç.Dr.Nusret KARAKAYA

YENİGIDAM

Yrd.Doç.Dr.Fatma ÖZTÜRK

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016