Değerli Araştırmacılar,

Merkez faaliyetlerimiz 04.09.2014 tarihinden itibaren AİBÜ Döner Sermaye İşletmesi üzerinden gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu tarihten önce kabul almış ve yürütülmeye başlamış olan proje yürütücülerinden, proje kabul belgesini sundukları takdirde, analiz sarf malzemelerini projelerinden karşılamaları koşuluyla, analiz ücreti alınmayacaktır. 04.09.2014 tarihinden sonra yapılan başvurularda, analiz ücretlerinin Merkezimizin web sayfasında belirtilen ücretler esas alınarak Merkezimiz hesap numarasına yatırılmasının ardından işlemler gerçekleştirilecektir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016