Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Resmi Web Sayfasında Yenigıdam'ın Web bağlantısını eklemiştir. http://aibuttmer.ibu.edu.tr/

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016