Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere 8 Nisan 2019 Pazartesi günü Merkezimizde, Barilla Gıda A.Ş fabrika müdürü Murat BOZKURT ve fabrika yetkilileri ile YENİGIDAM personelinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı sonunda YENİGIDAM laboratuvarları ve yapılan analizler hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapılmıştır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016