Özel Koşullar                     

 • Gerekli olan standartlar ve özel kolonlar talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.                             
 • Gerekli olan standartlar talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.                              
 • Analiz için gerekli sarf malzemeler talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.                         
 • Primerler, prob ve/veya kesim enzimleri talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.                             
 • Örnekler vakumsuz getirilecekse vakumlama prosesi için ayrı ücretlendirme yapılır.

Ödeme Bilgileri               

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personellerine %50 indirim uygulanır.                          
 • Devlet Üniversitelerine %30 indirim uygulanır.                 
 • Vakıf Üniversiteleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.                      
 • Üniversite- Sanayi iş birliği çerçevesinde ortak projelerde %50 indirim uygulanır.
 • Acil analiz taleplerinde (analizlerin 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi durumunda) analiz ücretleri %50 artırılır.                            
 • Numune hazırlama, metot geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları için merkez ile görüşülmelidir.                             
 • Kurum, kuruluş ve işletmeler ile yapılacak protokoller çerçevesinde, kapsamına göre özel fiyatlar uygulanabilir.                
 • Merkez yönetim kurulu kararı ile fiyatlar ve indirim oranları değiştirilebilir.                         
 • Merkezimizde mevcut olmayan özel kimyasal, standart, kolon vb. gerektirdiği durumlarda bu sarf malzemeler Merkezimiz tarafından karşılanırsa ücreti analizi talep eden müşteri tarafından ödenir veya analizi talep eden müşteri gerekli sarfı karşılamakla yükümlüdür.                 
 • Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.

 

ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ                          

Hesap Sahibi: DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ                

Açıklama: YENİ-GIDA                          

Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 7450 15   

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016