Bu laboratuvarda Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC-DAD, FLD, RID), Yüksek performanslı sıvı kromatografisi, tandem MS (LC- MS MS), Gaz kromatografisi (GC-FID), Gaz kromatografisi kütle spektroskopisi (GC MS), Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), Elementel Analiz (C,H,N,S,O) cihazı, Kromatograik cihazların tüplerinin muhafazası için tüp dolapları ve kimyasal maddeler için kimyasal dolabı yer almaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016