Bu laboratuvarda İndüktif Eşleşmiş Plazma Spektrofotometresi (ICP-MS), Floresans Spektrofotometre, Mor Ötesi-Görünür Bölge UV-VIS Spektrofotometre, Polarimetre, Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrofotmetresi FT-IR, Liyofilizatör, İklimlendirme kabini, Toplam Organik Karbon (TOC) Cihazı ve ICP-MS cihazının tüplerinin muhafazası için tüp dolabı  yer almaktadır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016