Yazdır

 

 Hesap No

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 

Ziraat Bankası

TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015

Dekont açıklama kısmına "YENİGIDAM - xxxxxx Analizi" yazılmalıdır.