T.C.


BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ


Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM)


2021 Yılı Analiz Ücretleri

Kromatografik Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat

HPLC-HPLC/DAD&HPLC-FLD&HPLC/RID

Yüksek Perfonmanslı Sıvı Kromatografisi

Organik asit bileşimi 100 ₺
Tokoferol Analizi 100 ₺
HMF Analizi 100 ₺
C vitamini 100 ₺
Antosiyanin Analizi 100 ₺
PAH Analizi 100 ₺
Şeker Analizi 100 ₺
Fenolik Madde Analizi 100 ₺
Jel geçirgenlik kromatografisi / Molekül büyüklüğüne göre ayrım 100 ₺
Numune Hazırlık 60-460 ₺
Metod geliştirme 580-3500 ₺
1 bileşen için  100 ₺
2 bileşen için 130 ₺
3-4 bileşen için  210 ₺
5-8 bileşen için  350 ₺
9-12 bileşen için  460 ₺
Toplam Aflatoksin Analiz 100 ₺
Toplam Aflatoksin Örnek Hazırlama 140 ₺
Aflatoksin B1 Analizi  100 ₺
Aflatoksin B1 Örnek Hazırlama 140 ₺
Serbest Aminoasit Analizi(17 Örnek İçin) 150 ₺
Serbest Aminoasit Analizi(24 Örnek İçin) 300 ₺
Serbest Aminoasit Analizi Örnek Hazırlama 80 ₺

LC-MS-MS

(Sıvı kromatografisi-Sıralı Kütle Spektrskopisi)

LC-MSMS Kalitatif/Kantitatif 250 ₺/Numune
1 Bileşen  250 ₺
2 Bileşen 350 ₺
3-5 Bileşen 600 ₺
6-10 Bileşen 900 ₺
11-30 Bileşen  1250 ₺
30'dan fazla bileşen için merkez ile görüşünüz.

GC-MS

(Gaz kromatografisi-Kü₺e spektroskopisi)

GC-MS Kalitatif 100 ₺
GC-MS Kantitatif 140 ₺
SPME Kalitatif 130 ₺
SPME Kantitatif 170 ₺
Metod geliştirme 500-3000 ₺

GC-FID

(Gaz Kromatografisi Alev İyonizasyon Dedektörü)

Yağ asidi bileşimi (enjeksiyon) 170 ₺
Aroma Profili (Kantitatif) 170 ₺
Etilen Analiz 140 ₺
Soxhlet ile Ekstraksiyon 60 ₺
Sıvı-sıvı ekstraksiyon 40 ₺
Türevlendirme(yağ asitleri bileşimi için) 60 ₺
Kapiler Jel Görüntüleme Analiz Cihazı   100 ₺/Numune
Fiziksel Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat
Partikül Boyut Analiz Cihazı Yaş örnek 80 ₺
Kuru örnek 90 ₺
Kırılma indisi bilinmiyorsa örnek başı indis tayini 20 ₺
Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı Zeta Potansiyeli Ölçümü 70 ₺
Tekstür Analiz Cihazı Merkezimizde bulunan mevcut problar için 0-100 Örnek için 60 ₺
Merkezimizde bulunan mevcut problar için 101-300 Örnek için 40 ₺
Merkezimizde bulunan mevcut problar için 301-500 Örnek için 30 ₺
Reometre Sıcaklık taraması 100 ₺
Gerilim frekans taraması 100 ₺
Viskozite 80 ₺
Liyofilizatör Liyofilizasyon 20 ₺/Saat
Liyofilizasyon 80 ₺/Gün
Viskozimetre Viskozite tayini 80 ₺/Numune
Su Aktivitesi Tayin Cihazı Su aktivitesi 25 ₺
Dijital Refraktometre Kırılma indisi tayini 20 ₺
Yağ Analiz Cihazı Yağ tayini 60 ₺/Numune
pH-EC Metre İletkenlik/pH ölçümü 25 ₺
Nem Tayini Etüv ile nem tayini 25 ₺
Kuru Madde analizi 25 ₺
Tuz Tayini (Titrimetrik Yöntem) Tuz Tayini (Titrimetrik Yöntem) 60 ₺
Spektroskopik Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat
ICP-MS (İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle spektroskopisi)  Al, Ba, Cd, Ce, Co, Dy, Eu, Ga, Fe, Pb, Mg, Nd, Pr, Sm, Ag, Sr, Tl, Tm, V, Zn, B, As, Be, Ca, Cr, Cu, Er, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Ni, K, Rb, Se, Na, S, Th, U, Yb, Cs

Tek element 150 ₺ 

Eklenen her element için + %8 ₺

As, Cd, Pb, Se, Tl

Tek element 130 ₺

Eklenen her element için + %8 ₺

Ca, Mg, K, Na

 Tek element 140 ₺

Eklenen her element için + %8 ₺

Hg 180 ₺
Au 170 ₺
Sn 130 ₺
Mikrodalga Numune Hazırlama Sistemi Numune hazırlama 70 ₺
Floresans Spektrofotometre  Cihaz kullanımı 100 ₺
Örnek Sayısı 10'dan fazla ise 50 ₺/Numune
FT-IR Spektrofotometre (Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektroskopisi) ATR başlık/KBr pele Spektrum 60 ₺
UV-VIS Spektrofotometre (Mor Ötesi-Görünür Bölge Spektroskopisi) Spektrum tarama 30 ₺
Prolin Tayini 50 ₺
Örnek Hazırlama 50 ₺ 
Serbest asitlik (Titrimetrik yöntem) 30 ₺
Kantitatif analiz 50 ₺
Nitrat Tayini  50 ₺
Fosfat Tayini 60 ₺
Örnek Sayısı 10'dan fazla ise 20 ₺/Numune
Polarimetre Cihaz kullanımı 20 ₺/Numune
Moleküler Biyoloji Analizleri
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat

Real Time PCR

(*Talep edildiği ve merkezimizce onaylandığı takdirde cDNA eldesi ve RT-PCR örnek hazırlama işlemleri merkezimizce ayrı bir ücret karşılığı gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi ve teyit için merkezimizle iletişime geçilmesi gerekmektedir.)

Doku/Hücre RNA İzolasyonu 40 ₺
Bitki RNA İzolasyonu 40 ₺
Bakteriyel RNA İzolasyonu 40 ₺
Doku/Hücre DNA İzolasyonu 40 ₺
Bitki DNA İzolasyonu 40 ₺
Bakteriyel DNA İzolasyonu 40 ₺
Real Time PCR Reaksiyonu* (Sarf malzemeler merkezimizce temin edilir, örnekleri hazırlama araştırmacıya aittir) 1-5 Örnek 75 ₺
6-10 Örnek 150 ₺
11-50 Örnek 300 ₺
51-96 Örnek 450 ₺
Real Time PCR Reaksiyonu (Sarf malzemeler ve örnek hazırlama araştırmacı tarafından temin edilir) 1-5 Örnek 37,5 ₺
6-10 Örnek 75 ₺
11-50 Örnek 150 ₺
51-96 Örnek 225 ₺
cDNA Eldesi 50 ₺
TaqMan Analizi 250 ₺
Örnek Hazırlama 75 ₺

ELISA Plate Okuma

(**Talep edildiği ve merkezimizce onaylandığı takdirde örnek hazırlama işlemleri merkezimizce ayrı bir ücret karşılığı gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi ve teyit için merkezimizle iletişime geçilmesi gerekmektedir.  )

3 Plaka Okuma** 50 ₺
3 Plakadan Sonra Plaka Başı** 20 ₺
Nanodrop Spektrofotometre (Plaka Okuyuculu)  ELİSA numune hazırlama Her örnek için 90-250 ₺
Thermal Cycler Gradient PCR Amplifikasyon 40 ₺
Flowcytome Flow Cytometer Cihaz Kullanımı 80 ₺
Görüntüleme 20 ₺
Steril Kabin/ Laminar Air Flow Cihaz Kullanımı 40 ₺/ Gün
Kamera Donanımlı Binoküler Mikroskobik Görüntüleme Cihaz Kullanımı 50 ₺/Saat
Mikrobiyoloji Analizleri
Cihaz/Analiz Adı Fiyat
Dış kabuk sayısı ve etli yaprak sayısı 20 ₺
Genel tanımlama testleri ve raporlanması 250 ₺
Ham selüloz tayini 200 ₺
Toplam maya küf sayımı 50 ₺
Toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı 50 ₺
Toplam psikrofilik aerobik bakteri sayımı 50 ₺
Toplam spor sayımı 80 ₺
Toplam mezofilik anaerobik bakteri sayımı 80 ₺
Toplam koliform bakteri sayımı 50 ₺
Staphylococcus aureus sayımı 70 ₺
Koagulaz pozitif Staphylococcus aureus sayımı 100 ₺
Escherichia coli O157:H7 tespiti 80 ₺
Listeria monocytogenes tespiti 80 ₺
Salmonella spp. tespiti 80 ₺
Toplam Enterobactericeae 50 ₺
Jel Görüntüleme Her Örnek için 50 ₺
Elektroforez  (8 taraklı 1 jel)  Her Jel için 50 ₺
Elektroforez + Görüntüleme  1-4 örnek için 150 ₺
1-8 örnek için 250 ₺
Elektroforez + Görüntüleme + PCR 1-4 örnek için 250 ₺
1-8 örnek için 350 ₺
Nanodrop Her örnek için 20 ₺
Streptococcus spp. Her Örnek için 50 ₺
Laktik asit bakterisi sayım ve izolasyonu 60 ₺
Laktik bakterisi biyokimyasal tanı 100 ₺
Antimikrobiyal duyarlılık testi Her Örnek için 150-450 ₺
Özel Prosesler 
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat
Yüksek Basınç Sistemi 0 – 200 MPa

50 ₺/Numune

Her Dakika için+5 ₺ 

201 – 400 MPa

100 ₺/Numune

Her Dakika için+5 ₺

401 – 500 MPa

120 ₺/Numune

Her Dakika için+5 ₺

501 – 600 MPa

150 ₺/Numune

Her Dakika için+5 ₺

Modifiye Atmosfer Paketleme Modifiye atmosfer paketleme 50 ₺/Numune
Tek odalı vakum paketleme Vakum paketleme 10 ₺/Numune
Ozon jeneratörü Ozonlama süresi 0-10 dakika 50 ₺/Numune
Ozonlama süresi 10-30 dakika 75 ₺/Numune
Ozonlama süresi 30-60 dakika 100 ₺/Numune
Termal Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre - DSC 30-600 C,1 saat 80₺/Numune
30-600 C,1-3 saat 90₺/Numune
30-600 C, 3+ saat 200₺/Numune
Elementel Analiz CHNS-O C,H,N Analizi 100 ₺
S Analizi 115 ₺
C,H,N,S Analizi 140 ₺
Toplam Organik Karbon Analizörü(T.O.C.) 85 ₺
Diğer Analizler
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat
Yapay Sindirim Sistemi  Cihaz kullanımı 60 ₺
İklim Dolabı Günlük 30 ₺/Gün
Ultrasonik Homojenizatör Ön hazırlık işlemi 10 ₺/Numune
Su banyosu (Çalkalamalı, Sıcaklık ayarlı) Ön hazırlık işlemi 20 ₺/gün
Soğutmalı Santrifüj Soğutmalı santrifüj 50 ₺/Saat
Ultra Saf Su Sistemi Ultrasaf su 15 ₺/Lt
Dönel Buharlaştırıcı Cihaz kullanımı 20 ₺/Saat
Eksi 80 C Saklama Eksi 80 C Saklama 15 ₺/Hafta
Vakumlu Otoklav Cihaz kullanımı(121C-15dk) 30 ₺/Proses
Çalkalamalı İnkübatör Cihaz kullanımı 30 ₺/Saat
Karbondioksitli İnkübatör Cihaz kullanımı 60 ₺
Kül Fırını Cihaz kullanımı Her örnek için 20 ₺
Koloni Sayıcı Cihaz kullanımı  
Migrasyon Analizi (TSE-ENV-1186-3,5,7,9,12) Cihaz kullanımı 120 ₺
Ortalama Uzunluk Cihaz kullanımı 20 ₺
Ortalama Çap Cihaz kullanımı 20 ₺
Ortalama Ağırlık Cihaz kullanımı 20 ₺
Lif Tayini Gravimetrik Cihaz kullanımı 100 ₺
Renk Tayini Cihaz kullanımı 100 ₺
Hücre Kültürü Odası Kullanımı 60 ₺/Saat
Görüntüleme Analizleri
Cihaz Adı Analiz Adı Fiyat
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Lazer Görüntüleme 115 ₺/Saat 

 

 

 Özel Koşullar                                

  • Gerekli olan standartlar talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.                             
  • Analiz için gerekli sarf malzemeler talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.                         
  • Primerler, prob ve/veya kesim enzimleri talep eden kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.                             
  • Örnekler vakumsuz getirilecekse vakumlama prosesi için ayrı ücretlendirme yapılır.

Ödeme Bilgileri                              

  • Numune hazırlama, metot geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları için merkez ile görüşülmelidir.                             
  • Kurum, kuruluş ve işletmeler ile yapılacak protokoller çerçevesinde, kapsamına göre özel fiyatlar uygulanabilir.                
  • Merkez yönetim kurulu kararı ile fiyatlar ve indirim oranları değiştirilebilir.                         
  • Merkezimizde mevcut olmayan özel kimyasal, standart, kolon vb. gerektirdiği durumlarda bu sarf malzemeler Merkezimiz tarafından karşılanırsa ücreti analizi talep eden müşteri tarafından ödenir veya analizi talep eden müşteri gerekli sarfı karşılamakla yükümlüdür.                 
  • Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.

 

ÖDEMENİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ                          

Hesap Sahibi: DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ                

Açıklama: YENİ-GIDA                          

Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN No: TR93 0001 0025 6447 0347 7450 15   

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016