Yer: Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2 no'lu Binada bulunan Konferans Salonu (Teorik Eğitim)   

        YENİGIDAM Laboratuvarları ( Uygulamalı Eğitim )

Tarih: 07- 08 Şubat 2018

Son Başvuru Tarihi : 05.02.2018 

 

Eğitim Programı 1. Gün 07.02.2018 Çarşamba

08:15-09:00 Kayıt

09:00-09:15 Açılış Konuşmaları

09:00-10:15 Teorik eğitime giriş

10:15-10:45 Kahve arası

10:45-12:00 Teorik eğitim devam

Teorik Eğitim PlanıSpekstroskopiye giriş

  • Spektroskopinin temel ilkeleri
  • Spektroskopik cihazların çalışma prensibi

ICP-MS Eğitimi

* ICP-MS Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* ICP-MS Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* ICP-MS Cihazı Kullanım Teknikleri
* ICP-MS Cihazı Metodunun Hazırlanması
* Numunenin Analize Hazırlanması
* ICP-MS Analiz Sonuçların Yorumlanması

UV-VIS Spektofotometre Eğitimi

* UV-VIS Spektrofotometre Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* UV-VIS Spektrofotometre Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* UV-VIS Spektrofotometre Cihazı Kullanım Teknikleri  
* Numunenin Analize Hazırlanması
* UV-VIS Spektrofotometre Analiz Sonuçların Yorumlanması

FT-IR Eğitimi

* FT-IR Cihazı Hakkında Genel Bilgiler
* FT-IR Cihazı Kısımlarının Tanıtımı ve Temizlenmesi
* FT-IR Cihazı Kullanım Teknikleri
* Numunenin Analize Hazırlanması
* FT-IR Analiz Sonuçların Yorumlanması

12:00-13:00 Öğle arası

13:00-15:00 Cihaz kısımlarının yerinde tanıtımı, temizliği, bakımı

15:00-15:30 Kahve arası

 

15:30-17:00 Kalibrasyon standartlarının hazırlanması

Eğitim Programı 2. Gün 08.02.2018 Perşembe

09:00-09:30 Katılımcıların 3 gruba ayrılması, deneylerin anlatılması, iş akış şemalarının aktarımı

09:30-12:30 Uygulamalar

Her bir grup sırası ile UV-VIS, FT-IR ve ICP-MS ile uygulama yapacaktır.

Önerilen analizler

UV-VIS: Toprakta nitrat tayini

FT-IR: Materyallerin Kalite Kontrolü

ICP-MS: İçme sularında As, Cd, Pb tayini

Deney süreleri

UV-VIS: 60 dakika

FT-IR: 30 dakika

ICP-MS: 90dakika

Her bir grup toplamda 3 saat boyunca 3 ayrı spektroskopik cihaz ile uygulama yapacaktır.

12:30-13:30 Öğle arası

13:30-15:00 Sonuçların yorumlanması

15:00-15:30 Kahve arası

15:30-16:00 Sertifika sınavı

16:00-16:15 Ara

16:15-17:00 Sertifikaların dağıtımı, kapanış

 

Başvuru:

  • Eğitime katılmak için başvuru formunu doldurup This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeniz gereklidir. Başvuru formu yazının devamında ve web sayfamızda yer almaktadır. İndirmek için tıklayınız.
  • Eğitim ücreti, AİBU Döner Sermayesi, Ziraat Bankası, Bolu Şubesi

IBAN: TR93 0001 0025 6447 0347 74 5015 numaralı hesaba gönderilmelidir.

  • Ad-Soyad-YENİGIDAM Spektroskopi Eğitimi” yazan dekontunuzu en geç 05.02.2018 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atınız.

 

Başvuru formu yazının devamında yer almaktadır.

Katılımcılar, üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Orman Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun olmalıdır.

Lisansüstü öğrenciler, çeşitli kurum ve kuruluş çalışanları, akademisyenler başvurabilirler.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim sonrası katılımcılar sınav yapılacak ve başarılı olanlara sertifika verilecektir.

Katılım ücreti 600 TL’dir. Lisansüstü öğrenciler için katılım ücreti, öğrenci olduğunu belgelendirmek kaydı ile 300 TL’dir.

Son kayıt tarihi 05.02.2018’dir.

Bazı Spektroskopik Cihazlara (ICP-MS, FT-IR, UV-VIS)  ait Uygulamalı Eğitimi Başvuru Formu

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016