ANTİMİKROBİYAL MADDELERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ KURSU PROGRAMI

1.GÜN (13.02.2018)

08 00 – 09 00 : Açılış ve Kayıt
09 00 – 10 30 :Teorik eğitim “Mikrobiyolojiye giriş- Mikroorganizmaların Genel Özellikleri”
10 30 – 10 45 : Dinlenme – Çay, Kahve Molası
10 45 – 12 00 : Teorik Eğitim “Antimikrobiyal maddeler ve mikroorganizmalara etki Mekanizmaları”
12 00 – 13 00 : Öğle arası
13 00 – 14 00 : Antimikrobiyal aktivite test yöntemleri
14 00 – 15 00 : Laboratuvar Uygulaması – 1. Grup (Patojenlerin seçimi, ekimi, antimikrobiyal maddelerin uygulanması)
15 00 – 15 15 : Dinlenme – Çay Kahve Arası
15 15 – 16 15 : Laboratuvar Uygulaması – 2. Grup (Patojenlerin seçimi, ekimi, antimikrobiyal maddelerin uygulanması)
16 15 – 17 15 : Laboratuvar Uygulaması – 3. Grup (Patojenlerin seçimi, ekimi, antimikrobiyal maddelerin uygulanması)

2. GÜN (14.02.2018)

09 00 – 10 30 : Antimikrobiyal aktivite test yöntemleri- II
10 30 – 10 45 : Dinlenme – Çay, Kahve Molası
10 45 – 12 00 : Laboratuvar Uygulaması – 1. Grup (Sonuçların Değerlendirilmesi)
12 00 – 13 00 : Öğle arası
13 00 – 14 00 : Laboratuvar Uygulaması – 2. Grup (Sonuçların Değerlendirilmesi)
14 00 – 15 00 : Laboratuvar Uygulaması – 3. Grup (Sonuçların Değerlendirilmesi)
15 00 – 15 15 : Dinlenme – Çay Kahve Arası
15 15 – 16 15 : Kurs Değerlendirmesi-Sınav
16 30 – 17 00 : Sonuçların Açıklanması ve Kurs Sertifikalarının Verilmesi

  • Toplam kontenjan 24 kişi ile sınırlıdır. Her bir uygulama grubu 8 kişiden oluşacaktır.
  • Kurs katılım ücreti 500 TL’dir.
  • Katılımcıların laboratuvar uygulamaları için laboratuvar önlüklerini yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.
  • Çalışmalarda kullanılabilecek patojen mikroorganizmalar için sorumluluk katılımcıya aittir

 

Antimikrobiyal Maddelerin Etkinliğinin Belirlenmesi ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Kursuna ait Başvuru Formu 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016