Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM)

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gölköy/Bolu

 Telefon: 0374 253 49 45 / 0374 254 10 00 - 4915    Belgegeçer: 0374 253 49 45

 E-posta: yenigidamibu.edu.tr 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016