Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2 no'lu Bina Gölköy/Bolu

Telefon: 0374 254 10 00 - 4915    Belgegeçer: 0374 253 49 45

E-posta: yenigidamibu.edu.tr 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016