Unvanı Adı Soyadı Dahili Telefon
  • Dr. Öğr. Üyesi
Cem GÖL  4917
  • Öğr. Gör. Dr.  
Çağrı ÇAMSARI  4914
  • Öğr. Gör. Dr.  
Melike Büşra BAYRAMOĞLU KARŞI 4817
  • Öğr. Gör.
Şeyda KARABÖRK 4915
  • Öğr. Gör. Dr. 
Şebnem KURHAN   
  • Bilgisayar İşletmeni
Uğur AHİ 4915
  • Hizmetli
Pınar YALÇINKAYA 4915
     
 
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016